Συχνές Ερωτήσεις

Τί είναι οι Πρώτες Βοήθειες;
Πρώτες Βοήθειες είναι οι μέθοδοι και οι τεχνικές που εφαρμόζονται σε μη απειλητικά για τη ζωή περιστατικά. Σκοπός είναι να μειώσουμε τον πόνο του θύματος και να διατηρήσουμε ένα τραύμα σταθερό, αποκλείοντας όσο το δυνατόν γίνεται την επιδείνωσή του.

Τί είναι η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ);
Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) ονομάζεται η τεχνική η οποία αποτελείται από θωρακικές συμπιέσεις και διασωστικές αναπνοές. Εφαρμόζουμε την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), εφόσον διαπιστώσουμε ότι ένα θύμα δεν αναπνέει, προκειμένου να διατηρήσουμε τον εγκέφαλό του οξυγονομένο. Είναι γνωστή επίσης και ως “το φιλί της ζωής”.

Η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση διδάσκεται στα περισσότερα από τα Προγράμματα Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών για όλους.

Τι είναι η Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS);
Βασική Υποστήριξη της Ζωής ονομάζεται το σύνολο των τεχνικών εφαρμογών με σκοπό την αντιμετώπιση των απειλητικών για τη ζωή περιστατικών. Τα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά είναι εκείνα τα οποία οδηγούν στην Καρδιοαναπνευστική Παύση. Στο σύνολο των τεχνικών εφαρμογών για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής, περιλαμβάνεται και η Καρδιοπνευμονική Αναζωόγονηση (ΚΑΡΠΑ).

Τι είναι ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑΕΑ);
Ο Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑΕΑ) είναι μια φορητή συσκευή προηγμένης τεχνολογίας, η οποία βασίζεται σε μικροεπεξεργαστή. Διαθέτει αισθητήρες για την αναγνώριση του καρδιακού σφυγμού και, εφόσον δεν τον αναγνωρίσει, χορηγεί ρεύμα μέσω δύο αυτοκόλλητων ηλεκτροδίων προς το μυοκάρδιο.

Τι είναι η Φορητή Συσκευή Χορήγησης Οξυγόνου;

Η Φορητή Συσκευή Οξυγόνου δεν είναι τίποτα το εξειδικευμένο παρά μόνο μια μικρή φορητή φιάλη, η οποία περιέχει οξυγόνο. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες, καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να αυξήσουμε τα επίπεδα οξυγόνου στον οργανισμό ενός θύματος. Χρήση οξυγόνου κάνουμε σε ένα μεγάλο εύρος περιστατικών είτε αυτά είναι απειλητικά είτε όχι για τη ζωή.

Η Παροχή Πρώτων Βοηθειών είναι ίδια για όλες τις κατηγορίες (ενήλικας, παιδί, βρέφος);
Αρκετές τεχνικές διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία του θύματος, κάποιες όμως παραμένουν ίδιες. Για παράδειγμα, η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) σε ενήλικα, διαφέρει από την ΚΑΡΠΑ παιδιού ή βρέφους ενώ η τεχνική επίδεσης ενός κατάγματος παραμένει ίδια για ενήλικα και παιδί.

Πώς μπορώ να είμαι σε θέση να εφαρμόσω όλα τα παραπάνω σε ένα παιδί η ένα βρέφος;
Συμμετέχοντας στις Εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών της First Help Training & Surviving, θα εκπαιδευτείτε στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών για παιδιά και βρέφη. Ταυτόχρονα θα μάθετε την εφαρμογή της Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ) και του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) σε παιδί καθώς επίσης και την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) βρέφους.

Προκειμένου να πιστοποιηθώ ως Πάροχος Πρώτων Βοηθειών πρέπει να δώσω εξετάσεις;
Έπειτα από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σας, διενεργείται μια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου και την επίδειξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων πρώτων βοηθειών. Όλα τα αντικείμενα αξιολόγησης είναι βασισμένα στην εκπαίδευση που θα έχετε ήδη λάβει.

Διεθνής πιστοποίηση & περιεχόμενο εκπαίδευσης
Από ποιον φορέα εκδίδεται το Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών που θα λάβω;
Όλοι οι εκπαιδευτές της First Help Training & Surviving είναι πιστοποιημένοι στα αντίστοιχα αντικείμενα. Τα πιστοποιητικά εκδίδονται από την Rescue Training International, εταιρεία που αποτελεί εγκεκριμένο φορέα εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών.

Σε ποιούς απευθύνονται οι Εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών First Help Training & Surviving ;
Τα Εκπαιδευτικά Πρόγραμματα  απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους ανεξαρτήτως ηλικίας, επαγγελματικής ιδιότητας και προηγούμενης εμπειρίας. Στοχεύουν στην βασική εκπαίδευση των συμμετεχόντων, καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει όλα τα περιστατικά, απειλητικά ή μη, για την ανθρώπινη ζωή.

Τι θα μάθω λαμβάνοντας μέρος σε Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών First Help Training & Surviving ;
Αφού ολοκληρώστε την Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών , θα είστε σε θέση να εφαρμόσετε την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), να χειριστείτε τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή (ΑΕΑ), να χορηγήσετε οξυγόνο καθώς επίσης και να παράσχετε τις πρώτες βοήθειες σε ενήλικες, παιδιά και βρέφη.