Οργανισμός

Η First Help Training & Surviving, (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 062710903000) παρέχει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα Πρώτων Βοηθειών, βάσει των διεθνών σχετικών δημοσιεύσεων και πρωτοκόλλων της ILCOR (International Liaison Commitee on Resuscitation) και της ERC (European Resuscitation Council) και των σχετικών διεθνών ιατρικών δημοσιεύσεων για την παροχή επείγουσας φροντίδας. Τα προγράμματα μας, είναι κατάλληλα σχεδιασμένα, ώστε να απευθύνονται σε ιδιώτες, εργαζομένους επιχειρήσεων, επαγγελματίες υγείας κ.α., χορηγώντας διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά εκπαίδευσης.

Στην εταιρεία μας, θέτουμε ως στόχο την εναρμόνιση της ευχάριστης εκπαίδευσης με την απόκτηση ουσιαστικής και ορθής γνώσης! Απαντάμε σε καίριες ερωτήσεις, καταρρίπτουμε «μύθους», συμπληρώνουμε τις ελλιπείς γνώσεις γύρω από το αντικείμενο των Α’ Βοηθειών και αποκτούμε αυτοπεποίθηση σχετικά με την αντιμετώπιση καθημερινών περιστατικών! Σκοπός μας είναι η πιστοποιημένη εκπαίδευση ιδιωτών και εργαζομένων επιχειρήσεων στις πρώτες βοήθειες, διασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας γνώση και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή.

 

“Get Trained – Get Licensed – Get Going”

 

Διεθνής Αναγνώριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Η First Help Training & Surviving, ως αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη εταιρεία εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών, παρέχει Διεθνώς Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά . Είναι επίσημο μέλος της FOFATO (Federation of First Aid Training Organisations) membership number: 1019,  της FAIB (First Aid Industry Body) με Licence No: 09/24(985), της “Association Of Healthcare Trainers”, στη Μ. Βρετανία, επίσημος συνεργάτης του European Maritime Training Center και αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό κέντρο της Rescue Training International. Τέλος, με την πιστοποίηση της ABS Academy, μπορεί να παρέχει εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Πρώτων Βοηθειών ακολουθούν τα πρωτόκολλα διάσωσης που εφαρμόζονται από τους επαγγελματίες υγείας. Ανταποκρίνονται πλήρως στις τελευταίες διεθνείς επιστημονικές δημοσιεύσεις για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ενώ περιλαμβάνουν όλες τις έγκυρες πρακτικές για την παροχή πρώτων βοηθειών σε ενήλικες παιδιά και βρέφη. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω εκπαιδευτικά προγράμματα παρουσιάζουν συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση.

Οι εκπαιδευτές, που απαρτίζουν την εταιρεία, διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία και γνώση, ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της ελληνικής, αλλά και διεθνούς αγοράς. Χάρη στην άρτια εκπαίδευση των εισηγητών, καλύπτονται ακόμη και οι πιο απαιτητικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Πρώτες Βοήθειες

Αφορά ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων, που ξεκινά από τον καθημερινό άνθρωπο, γονέα ή εκπαιδευτικό και φτάνει ως τους επαγγελματίες υγείας, σώματα ασφαλείας, εργαζομένους υπηρεσιών φύλαξης κ.α. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο βρίσκει εφαρμογή σε καθημερινά ατυχήματα/ασθένειες, από μικρά τραύματα έως και μια καρδιακή ανακοπή. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική εισήγηση, που παρουσιάζεται με σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό και πρακτική άσκηση – αξιολόγηση, σε προπλάσματα τελευταίας τεχνολογίας.

Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία

Εγκεκριμένη εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών από το First Aid Industry Body (FAIB), προσαρμοσμένη στο εργασιακό περιβάλλον. Αφορά εργοδότες ή/και εργαζομένους επιχειρήσεων, με ειδικά προγράμματα σχεδιασμένα τόσο για εργασιακά περιβάλλοντα υψηλής επικινδυνότητας, όσο και για χαμηλότερου ρίσκου (π.χ. χώρος γραφείου). Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική εισήγηση, που παρουσιάζεται με σύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό και πρακτική άσκηση – αξιολόγηση, σε προπλάσματα τελευταίας τεχνολογίας

Επιβίωση

 • Αντιμετώπιση Βαλλιστικού Τραύματος
 • Εκπαίδευση Θαλάσσιας Επιβίωσης
 • Πρώτες Βοήθειες & Απολύμανση σε ΡαδιοΒιοΧημικό περιστατικό
 • Εκπαίδευση Αυτοπροστασίας – Αυτοάμυνας
 • Διαφυγή από αφιλόξενο περιβάλλον
 • Fire Fighting

Αναγνώριση/Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

 • FAIB (First Aid Industry Body)
 • FOFATO (Federation of First Aid Training Organisations)
 • AXIA CERT ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών)
 • Αναγνωρισμένο Κέντρο Εκπαίδευσης C-TECC (Committee for Tactical Emergency Casualty Care)
 • Αναγνωρισμένο Κέντρο Εκπαίδευσης ΑΟΗΤ (Association Of Healthcare Trainers)
 • Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤEE 21.01.6.3.19-15).
 • Ομοσπονδία Οργανισμών Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών (GB).
 • Επιτροπή Εκπαίδευσης και Διαμόρφωσης Υπηρεσιών και Δεξιοτήτων σε Παιδιά (GB).
 • Συμβούλιο Αναζωογόνησης του Ηνωμένου Βασιλείου.
 • Συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Εθνικής Ένωσης Εργαζομένων με παιδιά (GB).
 •  Ένωση Πρώτων Βοηθειών Στη Βιομηχανία (GB) .