Πυροπροστασία & Πυρασφάλεια – Webinar

45 

Σκοπός του σεμιναρίου «Πυροπροστασία & Πυρασφάλεια» είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, σχετικά με τα είδη της φωτιάς, τον τρόπο μετάδοσής τους, τους ορθούς τρόπους κατάσβεσης, αλλά και τα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται.

Απευθύνεται κυρίως  σε τεχνικούς ασφαλείας εταιρειών, εργοταξίων και βιομηχανιών, σε ομάδες πυρασφάλειας, προϊστάμενους προσωπικού, καθώς και σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε χώρους, με αυξημένη επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Περιγραφή

Σκοπός του σεμιναρίου «Πυροπροστασία & Πυρασφάλεια» είναι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, σχετικά με τα είδη της φωτιάς, τον τρόπο μετάδοσής τους, τους ορθούς τρόπους κατάσβεσης, αλλά και τα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται.

Απευθύνεται κυρίως  σε τεχνικούς ασφαλείας εταιρειών, εργοταξίων και βιομηχανιών, σε ομάδες πυρασφάλειας, προϊστάμενους προσωπικού, καθώς και σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε χώρους, με αυξημένη επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Διάρκεια Εκπαίδευσης

1 ημέρα – 3 ώρες

Επόμενη διαθέσιμη: Σάββατο 23/01/21 (10:00 – 13:00)

Διδασκόμενη Ύλη

 • Βασικές Αρχές Πυρασφάλειας
 • Ορισμοί
 • Επιπτώσεις θερμότητας
 • Τρόποι μετάδοσης θερμότητας
 • Αίτια πυρκαγιών
 • Κατηγορίες πυρκαγιών
 • Παράγοντες έναρξης καύσης / πυρκαγιάς
 • Τρόποι κατάσβεσης πυρκαγιών
 • Κατασβεστικά υλικά
 • Είδη Πυροσβεστήρων
 • Αναγγελία Πυρκαγιάς – Πρώτες Βοήθειες
 • Διαφυγή από φλεγόμενο χώρο
 • Δασική Πυρκαγιά
 • Προληπτικός έλεγχος
 • Ορισμός ομάδας Πυρασφάλειας
 • Ενεργοποίηση κρατικών υπηρεσιών

Εξέταση Εκπαιδευομένων

Ηλεκτρονική ανασκόπηση γνώσεων

(online multiple choice test)

Θα αποσταλεί σύνδεσμος ηλεκτρονικών εξετάσεων (e-mail), μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου

Πιστοποίηση Εκπαίδευσης

Παρέχεται πιστοποιητικό παρακολούθησης, από την εταιρεία Risk Management Systems (RMS).

*Το πιστοποιητικό εκδίδεται και αποστέλλεται, μετά την επιτυχή παρακολούθηση και ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών εξετάσεων.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.