Leave a comment

Συμβουλές απόκτησης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή

– Ποιον να συμβουλευτώ για την απόκτηση ενός Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (Α.Ε.Α.) για την επιχείρηση ή την οικογένειά μου;

– Αυτούς που μας εκπαιδεύουν στις Πρώτες Βοήθειες και στη σωστή χρήση του Α.Ε.Α.!

Την First Help Training

80% των καρδιακών ανακοπών συμβαίνουν εκτός νοσοκομείων

10% μείωση στην πιθανότητα επιβίωσης για κάθε λεπτό που καθυστερεί η απινίδωση

5% πιθανότητες επιβίωσης εάν τίποτα δεν πραγματοποιηθεί μέχρι να φθάσουν οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας

95% πιθανότητες επιβίωσης εάν γίνει απινίδωση στα πρώτα 2 λεπτά

Συμβουλευτείτε μας για την απόκτηση του Αυτομάτου Εξωτερικού Απινιδωτή και την εκπαίδευση σας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σου!

Τηλ. Επικοινωνίας: 2105756800,  e-mail: info@firsthelp.gr

First Help Training

Leave a comment

Δημόσιοι Χώροι Εγκατάστασης ΑΕΑ

Υπουργική Απόφαση για τοποθέτηση Απινιδωτών!

Στο ΦΕΚ 219/τΒ/22.2.2007 δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση Υ4Α/οικ.15576 «ΚΑΝΟΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ.

ΘΕΜΑ: « Κανόνες Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή ή Απινιδιστή σε Δημόσιους Χώρους. »

 

Δημόσιοι χώροι εγκατάστασης ΑΕΑ

Κάθε Δημόσια Υπηρεσία, Ιδιωτική επιχείρηση. Οργανισμός, όπου συχνάζει μεγάλος αριθμός προσώπων, όπως :

Αεροδρόμια, Λιμάνια

Υπουργεία, Δικαστήρια, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Κοινοβούλιο και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες

Αεροπλάνα, Πλοία

Αθλητικά κέντρα

Ξενοδοχεία, Σχολεία

Εμπορικά κέντρα, Σταθμοί λεωφορείων

Σιδηροδρομικοί σταθμοί και οποιοσδήποτε άλλος χώρος, όπου η άμεση πρόσβαση ιατρικής βοήθειας και απαραίτητου συνοδού εξοπλισμού είναι δυσχερής ή αδύνατη.

 1. Εγκατάσταση και θέση ΑΕΑ

Έχοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω και ειδικότερα τα αναφερόμενα στις ενότητες IV και V, η εγκατάσταση ΑΕΑ καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια χωροταξίας και πιθανότητας εμφάνισης επεισοδίου καρδιακής ανακοπής. Συγκεκριμένα:

Εκτιμώνται χώροι με τη μεγαλύτερη συχνότητα ανακοπής (2 ανακοπές/έτος). Π.χ.

Σε γήπεδα 1 ΑΕΑ/15.000 θεατές

Φυλακή 1 ΑΕΑ/όροφο

Εμπορικό κέντρο 1 ΑΕΑ/ όροφο

Ξενοδοχείο 1 ΑΕΑ

Αεροπλάνο 1 ΑΕΑ

Επιλέγονται χώροι όπου κυκλοφορούν περισσότερα από 250 άτομα, ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών , επί περίπου 16 ώρες ημερησίως.

Επίσης, χώροι όπου συνέβησαν περισσότερα του ενός επεισόδια ανακοπής κατά τα τελευταία 2 χρόνια

Η θέση εγκατάστασης του ΑΕΑ πρέπει να είναι προσβάσιμη (περπατώντας 1-1μιση λεπτό) και ορατή εμφανώς σε όλους.

Η θέση του ΕΑΕ πρέπει να είναι δίπλα σε τηλέφωνο για την άμεση ενεργοποίηση του ΕΚΑΒ.

Διαβάσετε την απόφαση για τους ΚΑΝΟΝΕΣ-ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ-ΚΑΑ.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2105756800,  e-mail: info@firsthelp.gr

Leave a comment

Όροι Διαγωνισμού Instagram (12-23/9/2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η  εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «First Help Training & Surviving» (με έδρα το Περιστέρι Αττικής, οδός Χρυσολωρά, αριθ. 12) η οποία θα καλείται στο εξής «η Διοργανώτρια», διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) τον παρόντα  διαγωνισμό, με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής:

 • Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι έχοντες μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της «Διοργανώτριας εταιρείας», οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δευτέρου (Β΄) βαθμού.
 • Ως διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 12-09-2022 έως και 23-09-2022. Ο διαγωνισμός λήγει την 23η Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 17:00:00.
 • Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, δεν απαιτείται αγορά προγράμματος!
 • Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει ακολουθήσει απόλυτα τα κατωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενα βήματα στο Instagram :
 1. Like this post
 2.  Follow @firsthelptraining
 3.  Mention 2 friends.

* Όσα περισσότερα σχόλια κάνεις τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις αρκεί να είναι με διαφορετικά mention.

** Extra bonus κάντε story ή και repost την φωτογραφία του διαγωνισμού με tag @firsthelptraining

*** Θα κληρωθούν 2 νικητές,  άνω των 18 ετών!

 • Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, θα συλλεχθούν τα ονόματα όλων των έγκυρων συμμετοχών και οι νικητές θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την 26-09-2022 στην έδρα της εταιρείας «First Help Training & Surviving» και δη στο Περιστέρι Αττικής επί της οδού Χρυσολωρά, αριθμ. 12. Τα αποτελέσματα αυτής της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.
 • Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό που θα έχει υποβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού και σύμφωνα με τους όρους αυτού. Κάθε προφίλ, θα λαμβάνεται υπόψη ως μία και μόνο συμμετοχή.
 • Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της εν λόγω κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την ημερομηνία με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της.
 • Αφού διεξαχθεί η κλήρωση, τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram ή Facebook («First Help Training & Surviving»), την 26-09-2022 και οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα με τη Διοργανώτρια εταιρεία για περαιτέρω πληροφορίες παραλαβής του δώρου τους.
 • Από την κλήρωση αυτή θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές και οι επιλαχόντες τους. Ο κάθε νικητής θα λάβει ως δώρο, μία (1) συμμετοχή έκαστος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα΄΄Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών΄΄ που θα πραγματοποιηθεί την 01 & 02-10-2022 στο Περιστέρι Αττικής επί της οδού Χρυσολωρά 12.
 • Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ή να ανακαλέσει τους παρόντες όρους καθώς επίσης να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού, χωρίς καμία περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλλει την ημερομηνία της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει τον διαγωνισμό στη σελίδα «First Help Training & Surviving» στο Instagram ή Facebook. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη έχοντας οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων.
 • Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω ανάρτησης στο Instagram. Οι διαχειριστές της σελίδας «First Help Training & Surviving» θα αναρτήσουν δημόσια ανακοίνωση στην ως άνω σελίδα με τα ονόματα των νικητών, οι οποίοι θα κληθούν να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα με τη Διοργανώτρια, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής του δώρου τους. Ο κάθε νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ανακοίνωση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ανάρτησης. Αν δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα και ούτω κάθε εξής. Οι συμμετέχοντες-νικητές θα κληθούν να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, πλήρη διεύθυνση) με σκοπό την ταυτοποίησή τους. Σε περίπτωση άρνησης τους να παράσχουν τις παραπάνω πληροφορίες, θα χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του δώρου και η Διοργανώτρια θα δικαιούται να διαθέσει το δώρο στον επόμενο επιλαχόντα ή/και να διαθέσει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της. Η Διοργανώτρια, κατά την επικοινωνία με τους νικητές, μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη του δώρου. Σε περίπτωση διεκδίκησης δώρου από περισσότερους συμμετέχοντες, το δώρο θα απονέμεται κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας. Διευκρινίζει δε, ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότερα άτομα με την ίδια ταυτότητα στο Instagram ή Facebook (ίδιο username και password) επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα με την Διοργανώτρια και διεκδικήσουν το ίδιο δώρο. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε έγγραφα κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή, ενώ εάν από τα έγγραφα δεν προκύπτει ο νικητής, τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να απονείμει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της, απαλλασσόμενη οποιασδήποτε υποχρέωσης έναντι των άλλων προσώπων.
 • Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τις ενδείξεις, εμβλήματα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της «First Help Training & Surviving» (https://www.facebook.com./fisthelp.gr).
 • H συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρεία «First Help Training & Surviving» δεν ευθύνεται και ούτε και αναλαμβάνει καμία απολύτως υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο/υποψήφιο συμμετέχοντα. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω η Διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών ή εξ αφορμής αυτών. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται, ρητά και ανεπιφύλακτα, τους όρους εγγραφής στο Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκύψει στο Facebook ή Instagram και τη σελίδα «First Help Training & Surviving» με αποτέλεσμα την προσωρινή ή την μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης σχολίων στην ανάρτηση.
 • Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, από την Διοργανώτρια, για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και για άλλες προωθητικές ενέργειες. Διευκρινίζεται ρητά ότι με την συμμετοχή στον διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες παραχωρούν το δικαίωμα στην εταιρεία «First Help Training & Surviving» χρήσης των προσωπικών τους στοιχείων για αποστολή ενημερωτικού υλικού.
 • Οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό, ταυτόχρονα με την συμμετοχής τους σε αυτόν, παρέχουν την συγκατάθεσή και την εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του εντύπου και του ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου.
 • Έτσι, η Διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ ή/και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 • Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό αναγνωρίζουν και αποδέχονται, ρητά και ανεπιφύλακτα, τους όρους συμμετοχής και παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας.
 • Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και οι νικητές δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε καμία περίπτωση. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, ή τη χρήση των δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
 • Αν για οποιοδήποτε λόγο ο εγγεγραμμένος συμμετέχων επιθυμεί την ακύρωση της συμμετοχής του στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της περιόδου διεξαγωγής αυτού, δύναται να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια Εταιρεία και συγκεκριμένα στο με αριθμό 210- 5756800 τηλέφωνο, ώστε να δηλώσει την επιθυμία του αυτή και εν συνεχεία να πραγματοποιηθεί η ακύρωση της συμμετοχής του αυτής, πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
 • Το κάθε δώρο είναι προσωποπαγές, δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή να εκχωρηθεί σε τρίτα ή συγγενικά πρόσωπα του νικητή και δεν ανταλλάσσεται ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, η Διοργανώτρια εταιρεία δύναται να αντικαταστήσει το παρεχόμενο δώρο με άλλης φύσεως δώρο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 • Η Διοργανώτρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει, αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρω βία (ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά : λόγω απεργιών, κοινωνικών διαταραχών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, ασθένεια του εκπαιδευτή κλπ), δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν, και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από τις ληφθείσες υποχρεώσεις της. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την απόδοση των δώρων στους νικητές κατά τα ως άνω, η Διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, αιτία και οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.
 • Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον αυτές δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια εταιρεία (μη φέρουσας αυτής το βάρος αποδείξεως) κακόπιστη, παράνομη, καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει εντελώς από τον διαγωνισμό.
 • Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
 • Ο κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των αναλυτικών όρων του Διαγωνισμού και τυχόν τροποποιήσεων, τους οποίους (όρους) και αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
 • Ο συμμετέχων δηλώνει επίσης ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική, κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας με την επωνυμία «First Help Training & Surviving», των στελεχών, υπαλλήλων, βοηθών εκπληρώσεως, καθώς και κατά οποιουδήποτε τρίτου που έλκει δικαιώματα από την ως άνω εταιρεία, αναφορικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον διαγωνισμό.
 • Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com./firsthelp.gr.
 • Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με το διαγωνισμό, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών.
Leave a comment

Φαρμακείο Α’ βοηθειών για τους χώρους εργασίας

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οικ. 32205/Δ10.96/2.10.2013 η οποία αφορά τα «Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας» κάθε επιχείρηση πάσης φύσεως που απασχολεί προσωπικό οφείλει να διαθέτει ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών.

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 2562/Β` 11.10.2013, το οποίο ισχύει έως σήμερα, τα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά που πρέπει να διαθέτει ένα φαρμακείο πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας είναι:

 1. Ακετυλοσαλικυλικό οξύ > Ασπιρίνη
 2. Παρακεταμόλη > Depon
 3. Αντιισταμινικά δισκία  > Zirtec, Xozal
 4. Δισκία κορτιζόνης (πρεδνιζολόνη 4mg) > Medrol
 5. Ενέσιμο σκεύασμα κορτιζόνης (μεθυλπρεδνιζολόνη 125 mg) > Solumedrol
 6. Αντιόξινα δισκία > Simeco
 7. Σπασμολυτικά δισκία > Spasmo-Apotel, Buscopan
 8. Αντιδιαρροϊκά δισκία – Loperamide > Imodium
 9. Οφθαλμικό διάλυμα για πλύση > Tears Natural
 10. Aντισηπτικό κολλύριο > Tobrex
 11. Aντιϊσταµινική αλοιφή > Fenistil
 12. Αλοιφή για επούλωση εγκαυμάτων > Burnshield Hydrogel Gel
 13. Γάντια μιας χρήσης
 14. Υγρό απολύμανσης χεριών
 15. Αποστειρωμένες γάζες (5 εκ., 10 εκ., και 15 εκ.)
 16. Γάζες εμποτισμένες με αντιβιοτικό (Fusidic acid) > Fucidin imp. gauze
 17. Bαµβάκι
 18. Λευκοπλάστης πλάτους 0,08
 19. Tεµάχια λευκοπλάστη αποστειρωµένη γάζα
 20. Eπίδεσµος 2,50 * 0,05
 21. Eπίδεσµος 2,50 * 0,10
 22. Tριγωνικός επίδεσµος
 23. Aιµοστατικός επίδεσµος
 24. Φυσιολογικός ορός 250 ή 500 ml.
 25. Oξυζενέ
 26. Oινόπνευµα καθαρό
 27. Αντισηπτικό διάλυμα (solution ext. use Povidone Iodine 10 %) > Dettol
 28. Γλωσσοπίεστρα
 29. Ποτηράκια µιας χρήσης (χάρτινα ή πλαστικά)
Leave a comment

Όροι Διαγωνισμού Instagram (10-21/03/2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η  εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο «First Help Training & Surviving» (με έδρα το Περιστέρι Αττικής, οδός Χρυσολωρά, αριθ. 12) η οποία θα καλείται στο εξής «η Διοργανώτρια», διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου (Internet) τον παρόντα  διαγωνισμό, με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής:

 • Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι έχοντες μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της «Διοργανώτριας εταιρείας», οι σύζυγοί τους και οι συγγενείς τους πρώτου (Α΄) και δευτέρου (Β΄) βαθμού.
 • Ως διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 10-03-2022 έως και 21-03-2022. Ο διαγωνισμός λήγει την 21η Μαρτίου 2022 και ώρα 23:59:59.
 • Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό, δεν απαιτείται αγορά προγράμματος!
 • Ο κάθε ενδιαφερόμενος για να λάβει μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει ακολουθήσει απόλυτα τα κατωτέρω αναλυτικώς περιγραφόμενα βήματα στο Instagram :
 1. Like this post
 2.  Follow @firsthelptraining
 3.  Mention 2 friends.

* Όσα περισσότερα σχόλια κάνεις τόσες περισσότερες πιθανότητες έχεις να κερδίσεις αρκεί να είναι με διαφορετικά mention.

** Extra bonus κάντε story ή και repost την φωτογραφία του διαγωνισμού με tag @firsthelptraining

*** Θα κληρωθούν 2 νικητές,  άνω των 18 ετών!

 • Μετά τη λήξη του διαγωνισμού, θα συλλεχθούν τα ονόματα όλων των έγκυρων συμμετοχών και οι νικητές θα ανακηρυχθούν με τη διαδικασία της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την 22-03-2022 στην έδρα της εταιρείας «First Help Training & Surviving» και δη στο Περιστέρι Αττικής επί της οδού Χρυσολωρά, αριθμ. 12. Τα αποτελέσματα αυτής της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε ένδικο μέσο.
 • Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται κάθε συμμετοχή στο διαγωνισμό που θα έχει υποβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη μέχρι τη λήξη του διαγωνισμού και σύμφωνα με τους όρους αυτού. Κάθε προφίλ, θα λαμβάνεται υπόψη ως μία και μόνο συμμετοχή.
 • Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της εν λόγω κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία, η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει αυτή την ημερομηνία με προηγούμενη ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα της.
 • Αφού διεξαχθεί η κλήρωση, τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο Instagram ή Facebook («First Help Training & Surviving»), την 22-03-2022 και οι νικητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα με τη Διοργανώτρια εταιρεία για περαιτέρω πληροφορίες παραλαβής του δώρου τους.
 • Από την κλήρωση αυτή θα αναδειχθούν δύο (2) νικητές και οι επιλαχόντες τους. Ο κάθε νικητής θα λάβει ως δώρο, μία (1) συμμετοχή έκαστος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα΄΄Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών΄΄ που θα πραγματοποιηθεί την 02 & 03-04-2022 στο Περιστέρι Αττικής επί της οδού Χρυσολωρά 12.
 • Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ή να ανακαλέσει τους παρόντες όρους καθώς επίσης να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια του παρόντος διαγωνισμού, χωρίς καμία περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της, καθώς και να μεταβάλλει την ημερομηνία της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει τον διαγωνισμό στη σελίδα «First Help Training & Surviving» στο Instagram ή Facebook. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη έχοντας οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων.
 • Οι νικητές θα ενημερωθούν μέσω ανάρτησης στο Instagram. Οι διαχειριστές της σελίδας «First Help Training & Surviving» θα αναρτήσουν δημόσια ανακοίνωση στην ως άνω σελίδα με τα ονόματα των νικητών, οι οποίοι θα κληθούν να επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα με τη Διοργανώτρια, με σκοπό την ενημέρωσή τους για τον τρόπο και τον χρόνο παραλαβής του δώρου τους. Ο κάθε νικητής θα πρέπει να ανταποκριθεί στην ανακοίνωση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ανάρτησης. Αν δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα και ούτω κάθε εξής. Οι συμμετέχοντες-νικητές θα κληθούν να στείλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, πλήρη διεύθυνση) με σκοπό την ταυτοποίησή τους. Σε περίπτωση άρνησης τους να παράσχουν τις παραπάνω πληροφορίες, θα χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του δώρου και η Διοργανώτρια θα δικαιούται να διαθέσει το δώρο στον επόμενο επιλαχόντα ή/και να διαθέσει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της. Η Διοργανώτρια, κατά την επικοινωνία με τους νικητές, μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του νικητή – τελικού αποδέκτη του δώρου. Σε περίπτωση διεκδίκησης δώρου από περισσότερους συμμετέχοντες, το δώρο θα απονέμεται κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρείας. Διευκρινίζει δε, ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότερα άτομα με την ίδια ταυτότητα στο Instagram ή Facebook (ίδιο username και password) επικοινωνήσουν με προσωπικό μήνυμα με την Διοργανώτρια και διεκδικήσουν το ίδιο δώρο. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε έγγραφα κρίνει ότι είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή, ενώ εάν από τα έγγραφα δεν προκύπτει ο νικητής, τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να απονείμει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της, απαλλασσόμενη οποιασδήποτε υποχρέωσης έναντι των άλλων προσώπων.
 • Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, τις ενδείξεις, εμβλήματα και τα λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της «First Help Training & Surviving» (https://www.facebook.com./fisthelp.gr).
 • H συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η εταιρεία «First Help Training & Surviving» δεν ευθύνεται και ούτε και αναλαμβάνει καμία απολύτως υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο/υποψήφιο συμμετέχοντα. Η πρόσβαση στον δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω η Διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών ή εξ αφορμής αυτών. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται, ρητά και ανεπιφύλακτα, τους όρους εγγραφής στο Facebook και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκύψει στο Facebook ή Instagram και τη σελίδα «First Help Training & Surviving» με αποτέλεσμα την προσωρινή ή την μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης σχολίων στην ανάρτηση.
 • Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά, από την Διοργανώτρια, για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και για άλλες προωθητικές ενέργειες. Διευκρινίζεται ρητά ότι με την συμμετοχή στον διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες παραχωρούν το δικαίωμα στην εταιρεία «First Help Training & Surviving» χρήσης των προσωπικών τους στοιχείων για αποστολή ενημερωτικού υλικού.
 • Οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό, ταυτόχρονα με την συμμετοχής τους σε αυτόν, παρέχουν την συγκατάθεσή και την εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του εντύπου και του ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου.
 • Έτσι, η Διοργανώτρια εταιρεία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να δημοσιεύει για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ ή/και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον παρόντα διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στον διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
 • Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό αναγνωρίζουν και αποδέχονται, ρητά και ανεπιφύλακτα, τους όρους συμμετοχής και παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας εταιρείας.
 • Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη και οι νικητές δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε καμία περίπτωση. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα, ή τη χρήση των δώρων, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η ανωτέρω εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
 • Αν για οποιοδήποτε λόγο ο εγγεγραμμένος συμμετέχων επιθυμεί την ακύρωση της συμμετοχής του στον εν λόγω διαγωνισμό, εντός της περιόδου διεξαγωγής αυτού, δύναται να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια Εταιρεία και συγκεκριμένα στο με αριθμό 210- 5756800 τηλέφωνο, ώστε να δηλώσει την επιθυμία του αυτή και εν συνεχεία να πραγματοποιηθεί η ακύρωση της συμμετοχής του αυτής, πριν την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.
 • Το κάθε δώρο είναι προσωποπαγές, δεν δύναται να μεταβιβασθεί ή να εκχωρηθεί σε τρίτα ή συγγενικά πρόσωπα του νικητή και δεν ανταλλάσσεται ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα. Οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, η Διοργανώτρια εταιρεία δύναται να αντικαταστήσει το παρεχόμενο δώρο με άλλης φύσεως δώρο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 • Η Διοργανώτρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει, αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρω βία (ενδεικτικά δε και όχι περιοριστικά : λόγω απεργιών, κοινωνικών διαταραχών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, ασθένεια του εκπαιδευτή κλπ), δεν μπορέσει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν, και ως εκ τούτου απαλλάσσεται από τις ληφθείσες υποχρεώσεις της. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την απόδοση των δώρων στους νικητές κατά τα ως άνω, η Διοργανώτρια εταιρεία απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, για οποιονδήποτε λόγο, αιτία και οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη.
 • Η Διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχές εφόσον αυτές δεν πληρούν τους όρους του παρόντος και/ή κριθούν παράνομες και καταχρηστικές. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά οποιουδήποτε συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια εταιρεία (μη φέρουσας αυτής το βάρος αποδείξεως) κακόπιστη, παράνομη, καταχρηστική ή αντισυμβατική, τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει εντελώς από τον διαγωνισμό.
 • Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη μελλοντική υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
 • Ο κάθε συμμετέχων δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση του συνόλου των αναλυτικών όρων του Διαγωνισμού και τυχόν τροποποιήσεων, τους οποίους (όρους) και αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
 • Ο συμμετέχων δηλώνει επίσης ότι δεν έχει οποιαδήποτε αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική, κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας με την επωνυμία «First Help Training & Surviving», των στελεχών, υπαλλήλων, βοηθών εκπληρώσεως, καθώς και κατά οποιουδήποτε τρίτου που έλκει δικαιώματα από την ως άνω εταιρεία, αναφορικά με τη διενέργεια του διαγωνισμού, την εφαρμογή των όρων, ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον διαγωνισμό.
 • Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.facebook.com./firsthelp.gr.
 • Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με το διαγωνισμό, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων Δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών.
Leave a comment

Νέα διαδικτυακά σεμινάρια

Αγαπητοί μας φίλοι,

Η First Help Training, προσαρμοζόμενη στις νέες συνθήκες εκπαίδευσης, ανακοινώνει την έναρξη διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Πιο συγκεκριμένα, η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται εξ’ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο (webinar) και θα αφορά τα εξής προγράμματα:

 1. Βασική Υποστήριξη Ζωής
 2. Επείγουσα Πρώτη Βοήθεια για παιδί & βρέφος
 3. Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες
 4. Πλήρης Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Αναλυτικά, στα εν λόγω webinars, θα λάβετε όλη την θεωρητική κατάρτιση του προγράμματος που επιλέγετε και θα συμμετάσχετε σε online εξέταση γνώσεων. Η επιτυχής ολοκλήρωση των διαδικασιών, οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακού πιστοποιητικού παρακολούθησης (e-certifcate) από την Rescue Training International. Με την απόκτηση του εν λόγω πιστοποιητικού, αποκτάτε το δικαίωμα συμμετοχής σε εκπαίδευση ανάπτυξης των πρακτικών δεξιοτήτων του εκάστοτε προγράμματος (εντός 1 έτους), η οποία θα διεξαχθεί μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων της κυβέρνησης, με φυσική παρουσία, στο εκπαιδευτικό κέντρο της εταιρείας μας.

Μετά και την ολοκλήρωση της πρακτικής σας, η πιστοποίηση σας θα αναβαθμιστεί και θα λάβετε την διεθνή πιστοποίηση εκπαίδευσης της Rescue Training International, με ισχύ 2 ετών παγκοσμίως (για την μετέπειτα συμμετοχή σας στην πρακτική άσκηση & αναβάθμιση πιστοποίησης ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση).

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι για το webinar θα λαμβάνετε και αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό, σε ηλεκτρονική μορφή.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα που σας εξυπηρετεί και ακολούθως την ημερομηνία (πράσινο χρώμα στο ημερολόγιο), να δηλώσετε την συμμετοχή σας και να επιλέξετε και τον τρόπο πληρωμής. Μετά την ολοκλήρωση της εξόφλησης θα σας αποσταλεί e-mail με το link του webinar, ώστε να συνδεθείτε στο meeting room, μέσω online πλατφόρμας, την ημέρα της εκπαίδευσης.

https://firsthelp.gr/webinars

Τέλος, ανακοινώνουμε ότι πολύ σύντομα θα λειτουργήσει και νέα πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning) από την εταιρεία μας, για την οποία θα ενημερωθείτε και πάλι αναλυτικά.

Μένουμε ασφαλείς, προσέχουμε και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε Πρώτες Βοήθειες με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Σας περιμένουμε!

Η ομάδα της First Help Training & Surviving

Leave a comment

Συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Με γνώμονα την κατεύθυνση μας προς την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων, σας ανακοινώνουμε την συνεργασία της εταιρείας μας με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων! Οι κάτοχοι της εν λόγω Κάρτας, θα απολαμβάνουν έκπτωση 10% επί των αναγραφόμενων τιμών, στις Εκπαιδεύσεις της First Help Training & Surviving!!!

Λίγα Λόγια για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων:

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων;

Είναι μία εκπτωτική κάρτα που παρέχει σημαντικά προνόμια σε 6 εκατομμύρια νέους σε όλη την Ευρώπη!

Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των νέων, καθώς:

 • διευκολύνει την καθημερινότητά τους, παρέχοντάς τους προσφορές και εκπτώσεις σε μεγάλο αριθμό προϊόντων και υπηρεσιών.
 • προωθεί την κινητικότητα, προσφέροντάς τους οφέλη σε μεταφορές, διαμονή και άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες.
 • παρέχει πληροφορίες μέσω των πολλών διαύλων επικοινωνίας που έχουν στη διάθεσή τους τα μέλη της – εθνικοί και περιφερειακοί ιστότοποι, περιοδικά, newsletter, εκπτωτικοί κατάλογοι, ομάδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κα.

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων: αυστηρά μόνο για νέους!

 • Μπορούν να την αποκτήσουν όλοι οι νέοι, ηλικίας 13 – 30 ετών
 • Στοιχίζει 10 Ευρώ
 • Ισχύει για ένα χρόνο και μπορεί να ανανεώνεται κάθε χρόνο μέχρι την ηλικία των 30.

 

 

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων εδώ!

Leave a comment

Βραδινή Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Με πολύ μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή, της πρώτης Βραδινής Εκπαίδευσης Πρώτων Βοηθειών, στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της First Help Training & Surviving. Ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν σημαντικός, γεγονός που αναδεικνύει ότι υπάρχει ανάγκη για διεξαγωγή βραδινών μαθημάτων, για τους ανθρώπους που ο χρόνος τους δεν τους επιτρέπει να παρευρεθούν εντός της εβδομάδας, τις εργάσιμες ώρες!
Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι άντεξαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εκπαιδευτική διαδικασία από τις 8 το απόγευμα ως και τις 2.30 τα ξημερώματα. Αρκετοί εξ’ αυτών μάλιστα έδωσαν κι επέτυχαν στις προαπαιτούμενες εξετάσεις πιστοποίησης, παρά το προχωρημένο της ώρας. Η εκπαίδευση διεξήχθη σε πολύ ευχάριστο κλίμα, με κέφι, όρεξη, αλλά και πολλές απορίες, συνδυασμός που οδήγησε στο καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
Λόγω της μεγάλης απήχησης της Βραδινής Εκπαίδευσης επιφυλασσόμαστε για την επαναδιεξαγωγή της στην πρώτη ευκαιρία!

Σας ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή σας και -κυρίως- για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε!!!!

Leave a comment

Δελτίο Τύπου – Πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η εταιρεία μας είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει, ότι από 01/09/2016 στεγάζεται σε καινούριο χώρο, στην οδό Χρυσολωρά 12, στο Περιστέρι Αττικής. Ο χώρος αυτός, 170 τ.μ. 1ου ορόφου,  λειτουργεί ως πρότυπο κέντρο εκπαίδευσης, με κύριο αντικείμενο τα σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών με παροχή Διεθνούς Πιστοποίησης. Πρόκειται για έναν εύκολα προσβάσιμο προορισμό – σε απόσταση μόλις 400μ. από τον σταθμό μετρό «Άγιος Αντώνιος» – ο οποίος απαρτίζεται από 2 αίθουσες διδασκαλίας-εκπαίδευσης, καθώς και σύγχρονο εκπαιδευτικό εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας. Επίσης, προσφέρει ένα εξαιρετικά «φιλικό» περιβάλλον για τα ΑμΕΑ, καθώς στο κτίριο υπάρχει ειδική ράμπα για την εύκολη πρόσβασή τους στον όροφο και στο εσωτερικό του κέντρου λειτουργεί ειδικά διαμορφωμένο W.C. για Άτομα με Ειδικές Ικανότητες.

Οι εκπαιδεύσεις Πρώτων Βοηθειών θα διεξάγονται κάθε Τρίτη & Τετάρτη σε προνομιακές τιμές, και συγκεκριμένα Σαββατοκύριακα κάθε μήνα, από έμπειρους, πιστοποιημένους εκπαιδευτές που στελεχώνουν την εταιρεία μας. Δείτε το πρόγραμμα, το κόστος και τις παροχές των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων στο www.firtshelp.grκαι επωφεληθείτε από την εμπειρία μας και τις παροχές μας.

Ο υπεύθυνος εκπαίδευσης της First Help Training & Surviving Γιώργος Κιοσές, καθώς και η ομάδα εκπαιδευτών, σας περιμένουν στο νέο Πρότυπο Εκπαιδευτικό Κέντρο της εταιρείας μας και σας ευχαριστούν θερμά για την εμπιστοσύνη και το συνεχές ενδιαφέρον σας!

Leave a comment

Εκπαίδευση Πρώτων στις Ιχθυοκαλλιέργειες SELONDA

Οι Ιχθυοκαλλιέργειες SELONDA στα πλαίσια της διαρκούς αναζήτησης ποιοτικών λύσεων στο τομέα της ασφάλειας στο χώρο εργασίας, σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό TechnoEDU, προχώρησαν στην ευρείας  κλίμακας επιμόρφωση του προσωπικού με θεματολογία «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία», πρόγραμμα κατάλληλο για την εκπαίδευση προσωπικού σε επιχειρήσεις με μεγάλο αριθμό εργαζομένων και σχετικά υψηλό δείκτη επικινδυνότητας.

Συγκεκριμένα, η SELONDA έχοντας έγκαιρα αναγνωρίσει την ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων της στον τομέα Παροχής Πρώτων Βοηθειών, υλοποίησε σειρά εκπαιδεύσεων στις παρακάτω παραγωγικές μονάδες της επιχείρησης: Μανάγουλη Φθιώτιδας, Ν. Επίδαυρός (θέση Απιδιά) Κορινθίας, Ψαχνά Ευβοίας, Μυτιλήνη και Λέρο.

Στις εκπαιδεύσεις, στο διάστημα από 26 Νοεμβρίου έως και 11 Δεκεμβρίου, έλαβαν μέρος 48 εργαζόμενοι και πιστοποιήθηκαν 31 από αυτούς με τη διεθνή πιστοποίηση με τίτλο «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία – Επείγοντα Περιστατικά» και ισχύ τριών (3) ετών.

Με τη συνεργασία του εξειδικευμένου εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών Γεωργίου Κιοσέ (First Help Training & Surviving), που παρέχει πιστοποιημένα εκπαιδευτικά προγράμματα πρώτων βοηθειών, βάσει των διεθνών κανονισμών επείγουσας παροχής φροντίδας σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές της Rescue Training Internationalφορέα αναγνωρισμένου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπ. Εργασίας (ΤΕΕ 21.01.6.3.19 – 15) από Υπηρεσίες, επαγγελματικές Ενώσεις και Ομοσπονδίες του Ηνωμένου Βασιλείου και της Κύπρου.